Contact

'Maak de stad mooier door haar te delen'

Zoekt u een locatie voor uw activiteit of plan of heeft u een locatie beschikbaar in Utrecht? Het Makelpunt is de centrale plek in de stad voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar ruimte.

Het Makelpunt brengt vraag en aanbod van huisvesting voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten samen met een focus op inhoudelijke samenwerking. Doel is tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte in de stad en tegelijkertijd beschikbare locaties beter te benutten.

Het Makelpunt Utrecht maakt onderdeel uit van de Gemeente Utrecht en faciliteert initiatiefnemers en aanbieders van ruimte. Daarbij werkt het Makelpunt nauw samen met de gemeentelijke bedrijfsonderdelen en met name de externe samenwerkingspartners zoals diverse zorginstellingen, (culturele) organisaties, kerken, onderwijsinstellingen, stichtingen, verenigingen, etc.

Voor meer informatie, danwel vragen kunt u contact met ons opnemen. We horen het graag.

Voor het indienen van de zoekvraag klik door op het plaatje rechtsboven "Dien een aanvraag in bij het Makelpunt". We delen dan uw zoekvraag met onze in- & externe samenwerkingspartners.

Met vriendelijke groet,

Corine Brekveld & Matthieu Schwitzner

Voorwaarden

Het Makelpunt brengt vraag en aanbod naar locaties bij elkaar. In dit verband aanvaardt het Makelpunt en dus de gemeente Utrecht, geen aansprakelijkheid jegens klanten en\of exploitanten voor aanspraken die verband houden met de rechtsverhouding die de klant en de exploitant onderling voor het gebruik van de locatie, met elkaar aangaan. Tevens dient een aanbieder van een ruimte zelf na te gaan of de voorgestelde activiteiten op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan. 

Raadpleeg bestemmingsplannen >

Privacy Statement

Wij verwerken de gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van objecten. Dit betreft: Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres en indien van toepassing: Gegevens over Subsidie, Huur/koopsom. Gegevens die u met derden wilt delen over het pand of de aanvraag. Wij gebruiken uw gegevens om vraag en aanbod van (tijdelijke) verhuur van vastgoed panden binnen de gemeente Utrecht te faciliteren. Dit betreft een geheel vrijblijvende dienst waarvan het u vrij staat hier al dan niet gebruik van te maken.

Onderdeel van deze dienst zijn de toegang tot de site en het ontvangen van en/of opgenomen worden in de periodieke overzichten die naar gebruikers gemaild worden. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om gebruik te maken van de dienst. Uw gegevens worden verwijderd wanneer u uw aanbodaccount opzegt. Voor het verwijderen van uw zoekvraag kunt u mailen naar makelpunt@utrecht. Gegevens over panden gekoppeld aan uw account kunt u zelf verwijderen, in dat geval worden deze gegevens automatisch vernietigd.

In het kader van bovengenoemd doel delen wij uw persoonsgegevens met andere gebruikers van deze website en onze in- & externe samenwerkingspartners.

Gemeentelijk beleid: Op overige punten volgt het Makelpunt het Privacy beleid van de gemeente Utrecht. U kunt dit beleid vinden op www.utrecht.nl/privacy .  U kunt hier onder andere vinden hoe u uw rechten als burger uit kunt oefenen en hoe u met de gemeente in contact kan komen over de verwerking van uw gegevens.    

Hulp bij zoeken

Mocht u geen passend aanbod kunnen vinden, dan kunt u uw zoekvraag bij ons aanmelden. Wij kunnen de aanvraag dan snel en efficiënt delen met onze in- en externe samenwerkingspartners.

Dien een aanvraag in bij het Makelpunt >

Contact met een locatie

Heeft u interesse in een locatie of wilt u deze huren? Maak dan gebruik van het contactformulier dat bij de locatie vermeld staat. U legt dan rechtstreeks contact met de eigenaar of beheerder. Ook kunt u voor meer informatie klikken op de link naar de betreffende website. 

Adres
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Bel ons
(030) 286 59 50