Gezocht: huurder voor cultuurcluster Berlijnplein

Kenmerken

 • Oppervlakte:
  1925 m2
 • Capaciteit:
  0 personen
 • Locatiesoort:
  Openbare inschrijvingen, Gemeente panden, Ateliers en werkplaatsen, Broedplaatsen, Welzijnsaccommodaties en buurthuizen
 • Activiteiten:
  Creatief Professioneel, Dansen, Educatie, Evenementen, Ondernemen, Theater, Wijkactiviteiten
 • Wijk:
  Leidsche Rijn
 • Bereikbaarheid:
  Nabij openbaar vervoer, Nabij snelweg

Beschrijving

** TERMIJN IS VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD **
Gezocht: vierde hoofdhuurder voor cultuurcluster Berlijnplein

Voor cultuurcluster Berlijnplein is de Gemeente Utrecht op zoek naar een vierde hoofdhuurder die samen met de huidige hoofdhuurders (RAUM, DePlaatsmaker en de HKU) zorgt voor een juiste mix aan huurders op het cultuurcluster. Het panddeel waarvoor een hoofdhuurder wordt gezocht heeft een oppervlakte van ca. 1925 m2 (bvo) waarvan een deel bestemd is voor cultureel-maatschappelijke instellingen (waaronder een jongerencultuurhuis en een buurtwerkkamer) en ca.1435 m2 (bvo) voor ondernemers in de kunst en cultuur. Wij hebben een subsidieregeling opgesteld om de nieuwe hoofdhuurder financieel te ondersteunen in het uitvoeren van zijn taken gedurende de aanloopfase (tot aan de oplevering) en gedurende de exploitatiefase (voor een periode van maximaal 15 jaar). Daarnaast stellen we ook eenmalig een investeringssubsidie beschikbaar voor in het inbouwpakket. De selectie van de nieuwe hoofdhuurder vindt plaats via een aanvraag van deze https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.utrecht.nl%2Fsubsidieberlijnplein&data=05%7C02%7C%7C270ddb18b24c4f8731be08dc57b2acd2%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C0%7C638481672141172413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oGvxAhm2UMKjGs8mQ2Ril0OBBNa9ZnPKEvXaZgTB7lM%3D&reserved=0" target="_blank">subsidieregeling. Een aanvraag kan worden ingediend tot 13 mei 2024 (12:00 uur)

 

Het cultuurcluster Berlijnplein

De nieuwe hoofdhuurder werkt samen met het projectteam van de gemeente, de overige hoofdhuurders, pleingenoten en het ontwerp- en bouwconsortium PleinR in co-creatie aan de ontwikkeling van cultuurcluster Berlijnplein. Dit wordt een circulair complex van gebouwen van in totaal 9200 m2 bvo met daarnaast programmeerbare buitenruimte. Bij de andere hoofhuurders van het cultuurcluster zijn onder meer het de volgende soorten ruimtes voorzien: expositieruimtes en ateliers, studio’s voor muziek en repetitie- en presentatieruimtes voor dans en theater. Er komen ook twee horecaruimtes.

 

Het te huren gedeelte en de beoogde invulling

Het deel van het pand waarvoor we een nieuwe hoofdhuurder zoeken betreft ca. 1925 m2 bvo (ca. 1637 m2 vvo). Hierin zijn een aantal verschillende functies voorzien:

 • Ca. 300 m2 bvo voor een jongerencultuurhuis (gefinancierd door de gemeente);
 • Ca. 190 m2 bvo voor cultureel-maatschappelijke functies waaronder ca. de helft (bij voorkeur) voor de Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn;
 • Ca. 1435 m2 bvo voor bedrijven en organisaties in de kunst en cultuur.

 

Subsidies

In 2023 hebben we ook gezocht naar een nieuwe hoofdhuurder voor dit deel van het cultuurcomplex. Dit is indertijd niet gelukt. Uit een evaluatie blijkt dat dit onder meer het gevolg is van de hoge ambities op het gebied van co-creatie, duurzaamheid en circulariteit tijdens de ontwikkel-, bouw- én exploitatiefase van het cultuurcluster. Deze ambities vragen veel inzet van een hoofdhuurder/exploitant en daarmee een forse voorinvestering. Daarnaast is de huurprijs (€ 133,00 per m2 vvo voor casco oplevering) relatief hoog, zeker in relatie tot de casco oplevering. Als gevolg daarvan zou de huurprijs die deze exploitant door zou moeten rekenen aan haar onderhuurders niet meer passend zijn voor de beoogde doelgroepen. Om de huurprijzen voor de eindgebruikers betaalbaar te houden, kiezen we nu voor financiële ondersteuning van de vierde hoofdhuurder middels deze nadere (subsidie)regel. Daarmee wordt het gemakkelijker voor de nieuwe hoofdhuurder om passende onderhuurders te selecteren.

 

We stellen via de nadere regel de volgende subsidies beschikbaar:

 • Maximaal € 40.000 per jaar (prijspeil 2024) tot aan de oplevering van het cultuurcluster
 • Eenmalige € 160.000 (prijspeil 1/1/2026) voor een inbouwpakket ter aanvulling op het casco
 • Maximaal € 42.500 per jaar (prijspeil 2024) voor een periode van maximaal 15 jaar na oplevering van het cultuurcluster.

 

De subsidieregeling

De volledige tekst van de subsidieregeling is te vinden via deze pagina: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.utrecht.nl%2Fsubsidieberlijnplein&data=05%7C02%7C%7C270ddb18b24c4f8731be08dc57b2acd2%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C0%7C638481672141188083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RxGcRsALUD2jT24JokZ%2Fvxnx9pJ8BBAe64s5D4FBVz4%3D&reserved=0" target="_blank">www.utrecht.nl/subsidieberlijnplein. De subsidieregeling is beschikbaar voor aanvragers die voldoen aan de volgende vereisten:

 • Aanvrager is een beheerorganisatie, dat wil zeggen:
 • Aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
 • Aanvrager verhuurt minimaal 30 werkruimtes aan kleinschalige bedrijven en organisaties in de kunst en cultuur (al dan niet naast verhuur van werkruimtes aan andere doelgroepen);
 • Aanvrager heeft minimaal 5 jaar ervaring met het exploiteren van twee of meer panden;
 • Aanvrager heeft in de periode 2020-2022 een jaarlijkse omzet uit exploitatie van deze panden behaald van minimaal € 150.000.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.utrecht.nl%2Fsubsidieberlijnplein&data=05%7C02%7C%7C270ddb18b24c4f8731be08dc57b2acd2%7Cb9ea87f7a2634e6898e15fad3547a805%7C0%7C0%7C638481672141200877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zYAlp%2F8x74VwFe0VG%2F7n%2Fb151CdEdfrKDeS2cYsmn8c%3D&reserved=0" target="_blank">www.utrecht.nl/subsidieberlijnplein. U kunt via een link op deze pagina de subsidie aanvragen. Via secretariaatcz@utrecht.nl kunt u een aantal documenten opvragen die u kunnen helpen om een goede aanvraag in te dienen.  

Adres

Berlijnplein nabij 540
3541 CN Utrecht
T:
Contact met de locatie
Gezocht: huurder voor cultuurcluster Berlijnplein